loudtalks loudtalks – ad alta voce – glasno

Archive for June 23rd, 2010

gledajuci bosna i hercegovina iz daleka

le jardin de coyoacan definitvno trebamo putovati, ići daleko da bi mogle vidjeti šta se u stvari dešava oko nas i u nama samima. Ja sam imala priliku ovu godinu putovati dosta daleko da bi mogla pristati na bistro, lucidno gledanje ove ...