loudtalks loudtalks – ad alta voce – glasno

Posts Tagged ‘belgrado’

naši životi bez ratka

kada su danas uhapsili ratka mladića, ili bih trebala reći kada je danas provjera dnk, potvrdila da je ratko ratko, ja sam pila kafu sa prijateljicom. sastale smo se u jedan popodne i dok je tadić saopštavao svijetu vijest očekivanu i isčekivanu godinama, mi smo šetale duž ...

le nostre vite senza ratko

ci siamo incontrate all'una e mentre tadic comunicava al mondo una notizia attesa e pretesa per anni, noi camminavamo lungo la soleggiata ed affollata ex vase miskina oggi ferhadija e ci concedevamo un caffe ed una chiacchierata fra lavoro e vite personali. ...

gledajuci bosna i hercegovina iz daleka

le jardin de coyoacan definitvno trebamo putovati, ići daleko da bi mogle vidjeti šta se u stvari dešava oko nas i u nama samima. Ja sam imala priliku ovu godinu putovati dosta daleko da bi mogla pristati na bistro, lucidno gledanje ove ...

Tadić i Ratzinger: dvije prosječnosti iste medalje

ratzingertadićProtekle sedmice su bile u znaku optužbi, poricanja i zapaljive odbrane i za tadića i za ratzingera. Za prvoga je to bila deklaracija o srebrenici a za drugoga odbrana crkve od pedofilskih skandala. U ...

Tadic e Ratzinger: due mediocrità della stessa medaglia

ratzingertadićLe settimane passate sono state tutte un susseguirsi di accuse, smentite e accesse difese sia per tadic che per ratzinger. In entrambi casi un delitto di omissione. Un modo sottile, avvocatesco e raffinato di negare, ...