loudtalks loudtalks – ad alta voce – glasno

vratimo kontrolu nad tehnologijom

Vratimo kontrolu nad tehnologijom from One World Platform on Vimeo.

Kako tehnologije poput interneta i mobilnih telefona utiču na nasilje nad ženama? Kako mi kao korisnici/e tehnologije možemo istu iskoristiti za aktivizam?
Vratimo kontrolu nad tehnologijom je kolaborativna kampanja koja promovira kreativnu i stratešku upotrebu tehnologije u borbi za zaustavljanje nasilja nad ženama.
Pridruži se kampanji. Razglasi. Postavi, podijeli, komentiraj, reaguj!

Video proizvele:
Scenario/režija/montaža/produkcija – chi too
Animacija – Fairuz Sulaiman & Fauzi Yusoff
Ilustracije – Mohd. K
Dizajn Zvuka – Chris Higgs
Umetnička direktorica kampanje i dodatna grafika – Ezrena Marwan
Izvršna producentica i upravljanje sadržaja – Jac sm Kee
Tim kampanje APC, APC WNSP & Take Back The Tech!, aktivisti/ce i simpatizeri/ke – sve što je trebalo uraditi da se sve ovo realizuje

Prevod: Valida Hromadžić i Dejan Georgievski

Vise o vratimo kontrolu nad tehnologijom!

Vratimo kontrolu nad tehnologjom, platforma za mapiranje nasilje: Mapiramo i zaustavimo!

Share

Leave a Reply

we are only human *