loudtalks loudtalks – ad alta voce – glasno

Posts Tagged ‘margini’

The court of women for the Balkans

On a cold autumn morning, on the top floor of the Hotel Saraj, in Sarajevo a group of women discuss and envision possible scenarios of the court of women in the Balkans. It is a reflection, but also the political praxis and poetic vision of ...

gledajuci bosna i hercegovina iz daleka

le jardin de coyoacan definitvno trebamo putovati, ići daleko da bi mogle vidjeti šta se u stvari dešava oko nas i u nama samima. Ja sam imala priliku ovu godinu putovati dosta daleko da bi mogla pristati na bistro, lucidno gledanje ove ...

Tadić i Ratzinger: dvije prosječnosti iste medalje

ratzingertadićProtekle sedmice su bile u znaku optužbi, poricanja i zapaljive odbrane i za tadića i za ratzingera. Za prvoga je to bila deklaracija o srebrenici a za drugoga odbrana crkve od pedofilskih skandala. U ...